Zarządy Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Global Cosmed przyjęły Politykę Przestrzegania Praw Człowieka. Dokument nadaje oficjalną rangę zasadom, którymi grupa kieruje się w codziennym funkcjonowaniu. – Polityka Przestrzegania Praw Człowieka grupuje wyznawane przez nas wartości w kilku głównych obszarach, takich jak poszanowanie różnorodności, nieakceptowanie dyskryminacji i wyzysku, przestrzeganie prawa pracy i uczciwe wynagradzanie. Wierzymy, że pracownik identyfikuje się z firmą, kiedy czuje się bezpiecznie w miejscu pracy, a panujące tam zasady są dla niego przejrzyste. Chętnie słuchamy naszych pracowników  i jesteśmy otwarci na ich pomysły. Zdajemy sobie sprawę z oddziaływania naszej organizacji również na zewnątrz, dlatego angażujemy się w działalność na rzecz lokalnych społeczności – mówi Magdalena Mielimonka, wiceprezes Zarządu Global Cosmed S.A. Wraz z Polityką Przestrzegania Praw Człowieka pracownikom zostały przekazane procedury ułatwiające korzystanie z zawartych w niej zasad i uprawnień. To nie pierwszy dokument, w którym grupa skodyfikowała wyznawane wartości. W Kodeksie Etyki Pracownika zostały zawarte kryteria etyczne, jakimi kierują się pracownicy  zarówno w odniesieniu do wykonywania swoich zadań wewnątrz organizacji, jak i w relacjach biznesowych z kupcami i kontrahentami.