Aktualności

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Global Cosmed S.A. w związku z obowiązkową dematerializacją akcji

09.11.2020

Zarząd GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Wielkopolska 3, 26-600 Radom, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 16:00. Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywało się będzie za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki. Podstawą prawną niniejszego wezwania jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r., poz. 1798, ze zm. z 2020r. poz. 875), na podstawie której wprowadza się obowiązkową dematerializację wszystkich akcji Spółki. Niniejsze wezwanie jest piątym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.