Aktualności

Wyniki finansowe za rok 2020

13.04.2021

Global Cosmed wypracował zysk netto w wysokości 28,6 mln zł. w całym 2020r., co stanowi poprawę o 25,3 mln zł. w porównaniu z rokiem poprzednim. Wyniki odzwierciedlają wzrost skali działalności, a w szczególności rozwój strategicznych marek własnych. Wypracowany solidny wynik finansowy i wyraźny spadek wskaźników zadłużenia, umożliwiają dalsze zwiększanie nakładów na brandy, wypłatę dywidendy oraz inwestycje w innowacyjne aktywa produkcyjne w 2021r. Global Cosmed opiera się na trzech mocnych filarach, na których budowana jest wartość firmy: strategia, kadra i troska o środowisko. Z drugiej jednak strony, bieżący rok stawia przed nami nowe wymagania ze względu na coraz trudniejszą sytuację epidemiczną, a co za tym idzie ograniczenia w rozwoju sprzedaży, szczególnie na rynkach eksportowych, jak również: szerokie niezbilansowanie rynku surowców i opakowań, zmienność kursów walutowych. Osiągnięte wyniki finansowe w 2020r. były solidne i potwierdzają pozytywne efekty restrukturyzacji oraz skuteczność realizacji strategii rozwoju marek własnych. Skonsolidowana EBITDA wyniosła 42,9mln zł. w 2020r., co oznacza więcej niż podwojenie w porównaniu z rokiem poprzednim. Poprawa wyników w 2020r. nastąpiła we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej, a szczególnie cieszy nas urentownienie w firmach niemieckich. Ciężka i wieloletnia praca przyniosła zakładane dobre wyniki. Możemy także pochwalić się pozyskaniem nowych listingów dla marki bobini w niemieckim Rossmannie oraz dla marki Apart w REWE, Kauflandzie oraz Aldi Süd i Hofer. Mamy ambitne plany również na ten rok, planujemy rozszerzenie dystrybucji i wprowadzenie nowości, w tym także zupełnie nowych, perspektywicznych kategorii produktowych. O szczegółach poinformujemy wkrótce. Oczekujemy także dalszego uwalniania synergii kosztowych w obszarze produkcyjnym, logistycznym oraz finansowym. Zasadnicza część restrukturyzacji została zakończona, ale wciąż mamy zidentyfikowanych wiele obszarów do poprawy efektywności. Jesteśmy coraz większą organizacją i korzystamy z efektów skali. Na szczególną uwagę zasługuje niewątpliwie, obecna, trudna sytuacja epidemiczna, która oddziałuje na Global Cosmed w sposób szeroki. Brakuje także wyraźnych sygnałów poprawy obecnego stanu, co powoduje, że nieprzewidywalność i zmienność otoczenia mikro- i makroekonomicznego jest już na stałe wpisana w prowadzoną działalność gospodarczą. Obserwujemy w tym roku istotne niezbilansowanie rynku surowców i opakowań, w dużo większej skali niż miało to miejsce w 2020r. Dodatkowym wyzwaniem jest zmienność rynków walutowych, utrudniająca funkcjonowanie. Grupa Kapitałowa Global Cosmed opiera się na mocnych filarach. Widzimy, że obrana przed restrukturyzacją strategia sprawdza się. Mamy silną i zaangażowaną ponad sześćset osobową kadrę, dzięki której możemy działać skutecznie i szybko dostosowywać się do realiów rynkowych. Będziemy nadal konsekwentnie budować wartości istotne dla Akcjonariuszy i dostrzegamy wysoki potencjał rozwoju w kolejnych latach. Bardzo istotnym jego kierunkiem jest zrównoważony rozwój i redukcja wpływu na środowisko, o co dbamy począwszy od opracowywania receptur produktów, poprzez wybór opakowań, a skończywszy na organizacji produkcji i logistyce -powiedziała Magdalena Mielimonka, Wiceprezes Zarządu Global Cosmed S.A.