Ochrona środowiska i jakość produktów – silne przesłanie Global Cosmed w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju

Szczegółowa analiza i transparentność to najważniejsze przesłanki, jakimi kierował się znany producent kosmetyków i chemii gospodarczej w opublikowanym właśnie raporcie niefinansowym za 2021r. Dokument opisuje krok po kroku, w jaki sposób w ramach prowadzonej w ostatnich latach restrukturyzacji, wypracował wielostopniowy model zarządzania jakością produkcji i produktu oraz jak przygotował się na wyzwania związane z gospodarką obiegu zamkniętego. To jeden z bardziej drobiazgowo analizujących tematykę raportów, w którym mówi się nie tylko o sukcesach, ale i wyzwaniach.

100% produkowanych kosmetyków przechodzi badania dermatologiczne. 100% zakupionego papieru z certyfikatem FSC. 89% zakupionego oleju palmowego w produktach posiada certyfikat RSPO MB lub certyfikat Book&Claim. Aż 87% opakowań jednostkowych kosmetyków i chemii gospodarczej zrobione z materiałów preferowanych pod kątem recyklingu. Do tego 41 pozytywnie ocenionych audytów prowadzonych przez instytucje zewnętrzne w 2021 roku, pierwsze produkty eko-chemii gospodarczej (w linii Harmony marki Biophen), równe szanse zajmowania najwyższych stanowisk dla kobiet i mężczyzn i ponad 1/3 pracowników pracujących w firmie od ponad 10 lat! Grupa Kapitałowa Global Cosmed, producent takich marek jak Kret, Bobini czy Apart, faktami i liczbami udowadnia wysoki stopień przygotowania do spełnienia kryteriów ESG (środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego).

Opublikowany raport zrównoważonego rozwoju został przygotowany zgodnie ze standardem Global Reporting Initiative, wytycznymi Giełdy Papierów Wartościowych i Taksonomią Unii Europejskiej. Raport jest swoistym przewodnikiem po tym, w jaki sposób, krok po kroku, budować silne i długoletnie filary odpowiedzialności.

„Chcemy, by nasi obecni i potencjalni kooperanci wiedzieli, że świadomie i rozważnie bierzemy odpowiedzialność za to, co i jak produkujemy. Od miesięcy przygotowywaliśmy się do wyzwań, jakie stawia dziś Taksonomia UE czy nadchodząca dyrektywa CSRD. Za nami szereg ważnych decyzji i działań dotykających każdego z aspektów zarządzania. Znamy nasze silne strony, mamy jasne kierunki dalszego rozwoju. Warto nas sprawdzić, by przekonać się, że nasze eko-deklaracje czy oświadczenia dotyczące jakości są poparte wiarygodnymi danymi i, co nie mniej ważne, silnym poczuciem misji: dostarczania produktów najwyższej jakości, produkowanych przez najlepszy Zespół dla wszystkich klientów, dzięki najlepszej technologii i w duchu odpowiedzialności” powiedziała Magdalena Mielimonka, Wiceprezes Global Cosmed S.A.

Dokument jasno wskazuje nie tylko sukcesy w każdym z filarów strategii ESG Global Cosmed, ale też pokazuje zarówno cele na 2022 rok, jak i szczerze komentuje trudności, na jakie napotkać może firma chcąca podejść do zrównoważonego rozwoju w perspektywie długoterminowej. Stąd duży nacisk na rozwijaną w firmie analizę ryzyka.

„Zgodnie ze standardami, raport powstał we współpracy ze wszystkimi działami w firmie. Jest w tym procesie jednak coś wyjątkowego. Pisanie raportu było dla Nas nie tylko procesem zbierania danych liczbowych i jakościowych, ale przede wszystkim okazją do edukacji całego Zespołu GC co do wyzwań, jakie nakłada na nas legislator i konsument. Proces zbiegł się w czasie z pierwszymi spotkaniami Rady ds. ESG, z wdrażaniem produktów wypracowanych w zintegrowanym procesie tworzenia produktów, w zgodzie z upowszechnianą w firmie wiedzą na temat zasad eko-projektowania i analizą procesów pod kątem gospodarki obiegu zamkniętego. Global Cosmed zawsze stawiał na silny, stabilny Zespół. Teraz dodatkowo dokłada wszelkich sił, by był to Zespół patrzący na wyzwania ESG jako na szanse na rozwój osobisty i zawodowy” podsumowała Magdalena Sułek-Domańska, odpowiedzialna za proces raportowania i rozwój ESG w firmie.

Raport jest dostępny na stronie w sekcji Zrównoważony rozwój.

Wszelkie pytania dotyczące jego treści można kierować na adres: m.sulek-domanska@globalcosmed.marketingplus.pl.