Global Cosmed publikuje wyniki finansowe Q1 2022 – utrzymanie poziomu przychodów i kontynuacja strategii wzrostu

Spółka Global Cosmed S.A. poinformowała o utrzymaniu stabilnego poziom przychodów ze sprzedaży w pierwszym kwartale bieżącego roku i to mimo destabilizacji sytuacji za naszą wschodnią granicą. Rozwijane brandy Global Cosmed (m.in. marka dziecięca Bobini czy udrożniacze marki Kret) i praca nad optymalizacją kosztów produkcji to silne filary długofalowej polityki firmy.

Global Cosmed kontynuuje obraną strategię budowania silnych marek pod własnym logo. Stąd w pierwszym kwartale firma wprowadziła na rynek markę Bobini po całkowitym rebrandingu. Pozytywny odbiór wdrożonych zmian i niezmiennie silna pozycja rynkowa udrożniaczy z logo marki Kret pomogły w utrzymaniu stabilnego poziomu przychodów.

Jednocześnie trwają wdrożenia nowych kontraktów dla marek własnych sieci międzynarodowych, z których przychody spodziewane są w drugim kwartale. Poszukując nowych kontraktów, spółka zabiega o nowych partnerów biznesowych m.in. poprzez udział w międzynarodowych targach kosmetycznych (Cosmoprof Worldwide Bologna).

Kolejny kwartał silnie odczuwane były skutki wzrostu cen głównych surowców produkcyjnych i opakowań. Przykładem są tworzywa z rPet-u, które jest już dość powszechnie używanym materiałem na rynku niemieckim a jego popularność na rynku polskim stale rośnie.  Spektakularne wzrosty opakowań z tego, jak i innych, tworzyw sztucznych (rok do roku nawet 60% wzrost ceny), tektury (ok 40% wzrost ceny rok do roku) czy surowców produkcyjnych (wzrosty ceny surowców bazujących na oleju palmowym nawet o 50% rok do roku, części surowców do produkcji chemii nawet o 100% rok do roku) oznaczają ciągły proces negocjacji warunków kontraktów i poprawy ich marżowości.

Grupa Kapitałowa poinformowała także o wypracowaniu skonsolidowanej EBITDA w wysokości 1,8mln zł w omawianym okresie, co oznacza spadek o 5,7mln zł w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Zarząd spółki na bieżąco monitoruje rentowność kontraktów. Na szeroką skalę wprowadzono działania na rzecz optymalizacji kosztowej oraz zwiększenia i poprawy wydajności. Uruchomiona została część zakupionych w 2021 roku maszyn, znajdujących się na stanie fabryki w niemieckim Stadtilm i w Radomiu. Poprawi to bilans kosztowy na jednostkę produkcyjną a także pozwoli na rozszerzenie portfolio produktowego ofertowanego klientom polskim i zagranicznym. Przyjęta w marcu Strategii zrównoważonego rozwoju wyznaczyła nowe kierunki działania spełniające oczekiwania zarówno świadomego konsumenta, jak i legislatora kładącego coraz większy nacisk na czynniki ESG.