Debiut Grupy Kapitałowej Global Cosmed w zestawieniu Listki CSR Polityki

Dynamiczne i konsekwentne działania Global Cosmed S.A. w obszarze zrównoważonego rozwoju zostały docenione przez jury 11 edycji inicjatywy Listki Polityki CSR. Przyjęta Strategia zrównoważonego rozwoju, raport niefinansowy przygotowany zgodny z najlepszymi praktykami rynkowymi, wdrażane na szeroką skalę działania w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego zostały docenione Białym Listkiem CSR Polityki przyznawanym przez redakcję Tygodnika Polityka, Firmę Doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Już od ponad dekady grono ekspertów przyznaje wyróżnienia polskim liderom zrównoważonego rozwoju. Jak podkreśla redakcja, firmy biorące udział w zestawieniu są dziś lepiej przygotowane i dostosowane do wymogów regulacyjnych związanych z zarządzaniem obszara

Global Cosmed Listek Polityki

mi: środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. Zmiany klimatyczne, wojna na Ukrainie, pandemia pokazały, jak ważne są zmiany i wprowadzenie odpowiedzialnych rozwiązań budujących długofalową odporność biznesu. Żadna firma, rząd nie są w stanie same poradzić z istniejącymi i nadchodzącymi przemianami, konieczne jest solidarne zwiększanie standardów ESG. Wśród laureatów są takie firmy jak: BNP Paribas Bank, Lidl, LPP, Orange Polska, Solaris, PKN Orlen czy Cola-Cola HBC Polska.

Grupa Kapitałowa Global Cosmed na początku tego roku przyjęła Strategię zrównoważonego rozwoju, dokument podsumowujący realizowaną już ścieżkę zarządzania ESG i wyznaczający najważniejsze przyszłe jej kierunki. W ślad za nim powołane zostało ciało odpowiedzialne za wdrożenie zapisów strategii – Rada ds. ESG. Zasiadający w niej dyrektorzy w Grupach roboczych realizują zaplanowane na ten rok cele z obszarów: środowiskowego, ładu korporacyjnego i pracowniczego. Szczegóły na temat podejścia do odpowiedzialnego zarządzania przedstawione zostały w przygotowanym zgodnie ze standardem GRI raporcie niefinansowym. Czytamy w nim m.in. o szeroko wprowadzanych działaniach w obszarze budowania najwyższej jakości produktów, prośrodowiskowym podejściu do projektowania i produkowania kosmetyków i chemii gospodarczej w Global Cosmed czy kwestiach pracowniczych.

„Szerokie zaangażowanie kierownictwa Global Cosmed w realizację celów ESG świadczy o bardzo poważnym podejściu do tematu. Z jednej strony widzimy w nich szansę na opracowanie przewag konkurencyjnych i wypełnienie nadchodzących restrykcyjnych regulacji prawnych. Z drugiej strony mamy wewnętrzne przekonanie, że zmiany klimatyczne i społeczne nie mogą być ignorowane, ich tempo jest tak duże a dokonywane zmiany tak raptowne i dalekosiężne, że tylko proaktywna polityka odpowiadania na nie jest właściwa i po prostu przyzwoita. Firmy takiej jak nasza mają całe spektrum narzędzi by dołożyć swoją cegiełkę do zatrzymania negatywnych zmian klimatu, potrzebna jest teraz konsekwencja w ich stosowaniu, długoterminowy plan i zaangażowanie całego Zespołu” skomentowała Magdalena Mielimonka, wiceprezeska Zarządu odpowiedzialna za wdrażanie strategii ESG.