Global Cosmed: kolejny kwartał na zwyżce

Zgodnie z przedstawionym raportem finansowym za 9 miesięcy 2022r. Global Cosmed poprawił swoje wyniki EBITDA w 3 kwartale w stosunku do II kwartału i wypracował zysk netto.

Grupa kapitałowa Global Cosmed wypracowała w ciągu 9 miesięcy 2022 roku 12,2 mln PLN skonsolidowanego wyniku EBITDA oraz 2,6 mln PLN zysku netto. Jednym z elementów poprawy wyników jest wzrost przychodów, który w samym III kwartale wyniósł +26% rok do roku. Dodatkowym korzystnym czynnikiem była poprawa marżowości, co jest efektem konsekwentnie prowadzonych od marca renegocjacji kontraktów handlowych.

Cały czas spółka działa pod presją rosnących cen komponentów produkcyjnych i usług, w tym kosztów transportu, co wymusza nieustanne monitorowanie i zarządzanie rentownością kontraktów.

Pozytywny wpływ na wypracowany wynik w III kwartale miała kontrybucja niemieckich spółek należących do Grupy Kapitałowej: komunikowane wcześniej uruchomienie nowych maszyn nalewających, modernizacja kolejnej i idące za tym zwiększone wolumeny produkcji.

We wrześniu na rynek została wprowadzona pierwsza innowacja produktowa w obszarze społecznym. Etykieta cyfrowa na płynach do płukania i prania Sofin umożliwia zapoznanie się z opisem i składem produktu osobom niewidomym i niedowidzącym. Detergenty Sofin cechuje wysoka jakość i liczne walory funkcjonalne jak skuteczność, długotrwały świeży zapach i ochrona tkanin. Połączenie walorów produktu, aspektów środowiskowych i społecznych czyni produkt unikatowym na rynku.

Trzeci kwartał to też czas realizacji kolejnych celów wyznaczonych na ten rok w Raporcie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej. Zarząd firmy przyjął dokument wskazujący kierunki działania w obszarze projektowania produktu pod kątem gospodarki obiegu zamkniętego i społecznym. „Zintegrowany proces tworzenia produktu” odnosi się do piramidy postępowania z odpadami. Projektowanie produktów, zgodnie z wytycznymi dla brand managerów, działu zakupów czy logistyki, łączyć ma w sobie potrzeby środowiskowe, społeczne, konsumentów, odbiorców sieciowych i efektywność kosztową. Więcej szczegółów na ten temat będzie można znaleźć już niebawem na stronie www.globalcosmed.marketingplus.pl/zrownowazonybiznes. Firma zaimplementowała także wytyczne normy ISO 26000, co uwiarygadnia jej działania w obszarze CSR.