Aktualności

Global Cosmed S.A. członkiem inicjatywy „Commit for our Planet”

07.12.2022

7 grudnia Stowarzyszenie Cosmetics Europe oficjalnie zainaurowało ogólnobranżową inicjatywę „Commit for Our Planet”. Jej celem jest zmniejszenie śladu środowiskowego tego sektora w Europie. Global Cosmed S.A. jest jedną z 27 firm z całej Europy i jedną z trzech z Polski, które mimo trudnych czasów złożyło publicznie zobowiązania klimatyczne.

Inicjatywa Cosmetics Europe zachęca wszystkie firmy z branży artykułów kosmetycznych i pielęgnacyjnych do podjęcia wspólnego wysiłku sektora na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, poprawy rozwiązań w zakresie opakowań i działania na rzecz przyrody.

„Wiele firm już teraz samodzielnie dokonuje znaczących postępów w zakresie ochrony środowiska, natomiast inicjatywa Commit for Our Planet ma na celu dalsze podnoszenie poprzeczki w zakresie zrównoważonego rozwoju w całym sektorze, poprzez wspólne działania i wzmocnienie wysiłków całej branży” – powiedział John Chave, Dyrektor Generalny Cosmetics Europe.

Inicjatywa obejmuje konkretne zobowiązania w ramach trzech tematów: klimat, opakowania i natura, które pomogą osiągnąć postęp w całym łańcuchu wartości. Obszary te mają kluczowe znaczenie dla działalności firm kosmetycznych i ich wpływu na środowisko, zapewniając branży największy postęp w kierunku ekologicznej produkcji i konsumpcji towarów.

„Ostatni rok to skokowy wzrost świadomości, rozwoju kompetencji i działań w obszarze zrównoważonego rozwoju w Global Cosmed. Czerpiąc z najlepszych praktyk na rynku, chcemy dzielić się naszymi pomysłami. Etykieta cyfrowa czy nagodzony laurem „Innowacja ESG” program „Zintegrowany Proces Tworzenia Produktu” stworzone przez naszych pracowników pokazują, że polskie firmy mają bardzo wiele do zaproponowania firmom z innych krajów. Dlatego podejmujemy wyzwanie i wraz z Cosmetics Europe chcemy promować idee zawarte w Europejskim Zielonym Ładzie” skomentowała Magdalena Miele, wiceprezes Zarządu Global Cosmed S.A.

W przyszłości Cosmetics Europe dostarczy najwyższej klasy narzędzia i wytyczne, które będą wspierać firmy w realizacji zobowiązań dotyczących zrównoważonego rozwoju. Stowarzyszenie planuje sporządzać coroczne raporty na temat wszelkich działań podejmowanych w ramach zobowiązań, aby wykazywać postępy branży i jej pozytywny wpływ na środowisko. Więcej informacji na temat inicjatywy Commit for Our Planet można znaleźć na stronie www.commitforourplanet.cosmeticseurope.eu.

***

O Cosmetics Europe Cosmetics Europe to europejskie stowarzyszenie branży artykułów kosmetycznych i pielęgnacyjnych. Od prawie 60 lat Cosmetics Europe jest głosem branży artykułów kosmetycznych i pielęgnacyjnych w Europie. Wśród jej członków są producenci kosmetyków i artykułów higieny osobistej, a także stowarzyszenia reprezentujące tę branżę na szczeblu krajowym w całej Europie. Więcej informacji można znaleźć na stronie Cosmetics Europe.