Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.