Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 lutego 2024 r. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej: „Spółka”), przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 8 lutego 2024 roku na godzinę 10.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.