Akcjonariat

Struktura akcjonariatu

 

Struktura Akcjonariatu według stanu na dzień 16.08.2023 roku
(*) – podmiot blisko związany z Andreasem Miele
(**) – w tym akcje własne

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w liczbie akcji/kapitale zakładowym Liczba głosów na WZA Udział w liczbie głosów na WZA
Andreas Miele 48 253 159 55,25% 48 253 159 46,15%
Blackwire Ventures sp. z o. o. (*) 24 152 123 27,65% 41 378 245 39,57%
Mielimonka Holding sp. z o.o. (*) 3 067 249 3,51% 3 067 249 2,93%
Arthur Mielimonka (*) 1 119 896 1,28% 1 119 896 1,07%
Magdalena Miele (*) 306 000 0,35% 306 000 0,29%
Anja Katja Mielimonka (*) 107 330 0,12% 107 330 0,10%
Laura Agnes Mielimonka-Hofmann (*) 107 330 0,12% 107 330 0,10%
Pozostali (**) 10 225 565 11,71% 10 225 565 9,78%
Razem 87 338 652 100,00% 104 564 774 100,00%