Zrównoważony rozwój

Opakowania przyjazne środowisku

Jednym z najważniejszych kierunków Strategii Zrównoważonego Rozwoju Dr. Miele Cosmed Group S.A. jest właściwe zarządzanie obszarem gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). W dobie Taksonomii UE, CSRD, bezsprzecznie rosnącej świadomości konsumenckiej i walki z greenwashingiem wiemy, że konkurencyjność produktów nie opiera się już tylko na wdrożeniu zasad ekoprojektowania, zwiększeniu ilości recyklatu w opakowaniach czy ograniczeniu odpadów w produkcji. Dziś rynek, od legislatora do kupca i konsumenta, oczekuje znacznie szerszego, nie wybiórczego, ale opartego na transparentnych wskaźnikach, podejścia holistycznego. Stąd wyznaczyliśmy sobie ambitne cele do 2024 roku, które wskazują nam ścieżkę dojścia do zrównoważonych opakowań.

Tworzywa wykorzystywane w opakowaniach jednostkowych

Tworzywa wykorzystywane w zamknięciach i etykietach

Recyklat w opakowaniach

Cel: 100%

87% butelek/opakowań jednostkowych naszych produktów zrobione jest z materiałów preferowanych pod kątem recyklingu (LPDP, HDPE, PP, PET)

Cel: 100%

99% etykiet i 81% zamknięć opakowań naszych produktów zrobione jest z monomateriałów preferowanych pod kątem recyklingu (LPDP, HDPE, PP, PET, papier)

Cel: >25%

Stopniowo wprowadzamy opakowania z recyklatem, w chwili obecnej 15% opakowań jednostkowych zawiera recyklat, z czego 2/3 jest w 100% zrobiona z recyklatu

 

Tworzywa barwione w masie sadzą

Kleje rozpuszczalne w wodzie w temp. 85st. C lub Hot Melt

Farby na liście EuPia

Cel: 100%

99% naszych opakowań nie jest barwione sadzą

Cel: 100%

99% naszych etykiet spełnia te warunki

Cel: 100%

100% stosowanych farb spełnia standardy EuPia i nie znajduje się na liście wykluczenia

 

Narzędziem, które służy w przeprowadzeniu nas ścieżką w pełni zrównoważonych opakowań, jest przyjęty przez najwyższe władze firmy Projekt ZPT, czyli Zintegrowany Proces Tworzenia. Obejmuje on 100% produktów marek Dr. Miele Cosmed Group S.A.. Opracowany został przez członków Rady ds. ESG Dr. Miele Cosmed Group S.A. i członków poszczególnych Działów w trakcie godzin konsultacji wewnętrznych i zewnętrznych (w tym wizyt w instalacjach odzysku odpadów czy w organizacjach osób z niepełnosprawnościami). Pomaga usystematyzować naszą wiedzę o oddziaływaniu produktu na każdym etapie łańcucha wartości i wdrożyć mierzalne działania poprawiające jego impakt ekonomiczny, środowiskowy i społeczny.

ZPT opisuje produkt z punktu widzenia 8 wymiarów istotnych dla konsumenta, klienta i pod względem czynników ESG. Każdy z wymiarów opisany jest poprzez konkretne działania a działania mierzone są wskaźnikami (jakościowymi i ilościowymi). Co ważne, wiele z elementów funkcjonuje na styku różnych Działów i to połączone Zespoły odpowiadają za wypracowanie optymalnych rozwiązań.

Naszym celem jest wprowadzanie na rynek opakowań w pełni nadających się do recyklingu, dostosowanych do dzisiejszego kształtu systemu zbiórki i odzysku materiałowego, a przy tym ekonomicznie opłacalnych. Co niezwykle ważne, chcemy by produkowane w naszych fabrykach produkty były dostępne dla każdego a opakowanie nie stanowiło bariery w użytkowaniu. Stąd dużą uwagę poświęcamy tzw. projektowaniu uniwersalnemu.

Równolegle z przyjęciem zasad i celów dotyczącą opakowań produktów, usprawnieniom podlegają opakowania zbiorcze i transportowe.